SchuldWegWijzer Nijmegen

SchuldWegWijzer biedt kosteloos praktische ondersteuning aan mensen in de regio Nijmegen die in financiële problemen zijn geraakt.
Door omstandigheden kunnen rekeningen zich opstapelen en schulden ontstaan en dat kan veel problemen opleveren. Een doos vol ongeopende post, onbetaalde rekeningen en verder oplopende schulden. Wanneer u het gevoel heeft dat de financiële situatie u boven het hoofd groeit of als het niet lukt om uw administratie op orde te houden, kan het tijd zijn om hulp te zoeken.

Onze diensten
SchuldWegWijzer kan onder andere helpen met:

  • het ordenen van de financiële administratie
  • in kaart brengen van inkomsten en uitgaven
  • het opstellen van een schuldenoverzicht
  • het treffen van betalingsregelingen
  • het aanvragen van toeslagen, kindgebonden budget etc.
  • het opstellen van een aanvraag voor kwijtschelding
  • het invullen van de belastingaangifte
  • hulp en bemiddeling bij de gang naar schuldsanering/bewindvoering
  • contact leggen/onderhouden met instanties
  • tips en adviezen voor het zuiniger omgaan met geld

Deskundige vrijwilligers
SchuldWegWijzer beschikt over een groep vrijwilligers die mensen helpen weer grip te krijgen op hun situatie. Ze hebben kennis van financiële en administratieve zaken en zijn communicatief en sociaal ingesteld. Ze krijgen te maken met de financiën van iemand anders en daar kun je niet zorgvuldig genoeg mee omgaan. Daarom moet iedere begeleider een training volgen en gecertificeerd zijn. Ook blijven begeleiders van elkaar leren tijdens de terugkomdagen. Hiermee staat SchuldWegWijzer garant voor betrouwbare en deskundige vrijwilligers.

Schuld weg, wijzer verder
Hulpvrager en begeleider gaan samen met de problemen aan de slag. SchuldWegWijzer neemt de financiële administratie niet van u over. Uw begeleider adviseert u, maar u blijft zelf verantwoordelijk. Begeleiding vanuit SchuldWegWijzer is erop gericht dat u na verloop van tijd zelf weer overzicht krijgt in uw financiën en dat uw schulden zijn geregeld of opgelost, zodat u wijzer een nieuwe weg kunt inslaan.